Özlemkâr by DuOtolia
  • Özlemkâr
  • Hüjazkâr
  • Bôhemkâr
  • Hüzünkâr
  • Mejazkâr